Blog

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Od 1 czerwca 2019 roku realizujemy projekt ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” zgodnie z umową MNiSW/2020/44/DIR/NN4 p.t.: Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny interakcji człowiek-komputer.

Project realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń konkursowych na międzynarodowe konkursy i wystawy wynalazczości i innowacji.

Przedmiotem badań grupy studentów jest implementacja systemów interakcji człowiek-komputer (HCI) w różnych aspektach życia oraz zbadanie ich wpływu na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu HCI o następującej tematyce:

 • interaktywny system wspierający naukę gry w golfa, oparty na połączeniu techniki sensorowej z multimodalnym systemem informacji zwrotnej dla użytkownika,

 

 

 • wykorzystanie robotyki w kontaktach ludzi ze zwierzętami, na potrzeby nowoczesnej terapii fobii oraz wzbogacenia doświadczenia odwiedzających ogrody zoologiczne,

 

 

 • narzędzia wspierania osób niepełnosprawnych wykorzystujące zmysł dotyku jako sposobu komunikacji człowiek- komputer,

 

 • systemy wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków.

 

 • nowoczesne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa miejsca zamieszkania,
 • narzędzia wizualizacji i analizy danych obrazów tomograficznych z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji.

Prace studentów prezentowane są na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych, interakcji człowiek-komputer oraz powiązanych obszarów. W ramach przygotowania do konkursów, Studenci odbędą szkolenia związane z podniesieniem kompetencji w zakresie:

 • umiejętności prezentacji innowacyjnych rozwiązań w ramach konkursów wynalazków oraz ochrony własności intelektualnej, 
 • projektowania interakcji w systemach komunikacji człowiek-komputer,
 • analizy danych oraz badań doświadczenia użytkownika,
 • projektowania rozwiązań robotycznych dedykowanych interakcji człowiek-komputer, w tym druku 3D
 • podniesienia kompetencji językowych.

Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, część szkoleń może zostać zrealizowana w postaci kursów online na platformach szkoleniowych typu MOOC. 

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych. W szczególności, planowane są zgłoszenia na następujące konferencje naukowe:

 1. The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2019) – publikacje w ścieżce posterowej
 2. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2020) – publikacje w ścieżce głównej, ścieżce Late Breaking Works, udział w konkursie Student Research Competition
 3. 2020 ACM Conference on Interactive Surfaces and Spaces  – publikacja w ścieżce głównej
 4. Sympozjum PTZE “Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie” 2020 – publikacja w ścieżce głównej

Wyniki prac w postaci opracowań technologicznych i prototypów prezentowane będą na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji. W szczególności, planowane są zgłoszenia w następujące zawody:

 1. ENA – International Trade Fair “Ideas – Inventions – New Products””; Norymberga, Niemcy; 29.10.2020
 2. IWIS – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków”; Warszawa, Polska; 19.10.2020
 3. TIE – Taiwan Innotech Expo Taipei”; Taipei, Taiwan; 24.09.2020;
 4. WIIF 11th International Exhibition Of Inventions and 4th World Invention And Innovation Forum (WIIF), Foshan, Chiny, 12.09.2020
 5. GENEVA INVENTIONS – The International Exhibition of Inventions of Geneva, Genewa, Szwajcaria 16.09.2020
 6. ICAN – International Invention Innovation Competition in Canada”; Toronto, Kanada; 29.08.2020
 7. INVENTIKA, International Exhibition of Inventions and Innovations, Bukareszt, Rumunia, 29.09.2020
 8. International Invention and Design Competition”, IIDC Hong Kong, 2-4.12.2020.
 9. International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX), Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 2-6.02.2021.

Wymienione międzynarodowe konferencje naukowe stanowią prestiżowe fora wymiany najnowszej myśli naukowej i są ujęte w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz liście CORE w kategorii A* oraz A. 

Wspomniane międzynarodowe konkursy i fora innowacji to najbardziej prestiżowe zawody dla wynalazców. Zawody IWIS to największe w Polsce zawody dla wynalazców i innowatorów. GENEVA INVENTIONS to najbardziej prestiżowe światowe forum nowych technologii i wynalazczości. Zawody w ramach ICAN są najważniejszym konkursem innowacji w Ameryce Północnej. IIDC Hong Kong jest najważniejszym wydarzeniem dla innowatorów w rejonie Azja – Pacyfik. Konferencja i zawody IPITEX w Bangkoku są jednym z najważniejszych konkursów wynalazczości w Azji Południowo-Wschodniej. ENA International Fair Trade to jedno z najważniejszych europejskich forów innowacji. 

Wartość projektu: 142 264,71 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 119 900,68 zł

 

 

Skip to content