Archive for month: November 2021

ISS Conference 2021

ISS Conference 2021

ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces (ISS) is an annual premier venue for research addressing the design, development and use of new and emerging tabletop, digital surface, interactive spaces and multi-surface technologies. This year the ISS Conference took place in Łódź, Poland at Lodz University of Technology. Our group was involved in organising and promoting this amazing event and some of our members attended the event as student volunteers.

The conference was held in hybrid format. It started on November 14 and ended on November 17.

First day was all about the workshop on Transitional Interfaces in Mixed and Cross-Reality: A new frontier? Next days were filled with presentations divided into thematical sessions. On November 15 also Poster and Demo Reception was organised. On the third day of the conference our guests had an opportunity to get to know the city of Łódź – they were invited to the city tour the main point being The Museum of Textiles.

During the event we witnessed many amazing presentations, met researchers from all around the world, drank a lot of coffee and attended the award announcement at conference dinner in Andel’s hotel.

The event was organised in collaboration with ACM, SIGCHI and PTI.


[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Nasze koło już po raz drugi realizuje projekt w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał aż 100 tys. złotych dofinansowania.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń na wystawy wynalazczości i innowacji.

Jako grupa studentów implementujemy systemy interaktywne i badamy ich wpływ na relacje człowiek – komputer (HCI) w różnych aspektach życia. Przedmiotem badań jest również sam wpływ systemów interaktywnych na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach o tematyce HCI zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu tej dziedziny nauki. Realizujemy to tworząc projekty o następującej tematyce:

1. system wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków,

2. wykorzystanie robotyki w systemach telekonferencyjnych przekazujących bodźce czuciowe,

3. system zarządzania eksperymentami w laboratorium chemicznym oparty o rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości (AR),

4. platforma pozwalająca na tworzenie oraz dokonywanie pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych przy pomocy systemów wbudowanych w celu wspomagania nauki zdalnej,

5. system pozwalający na dostosowanie interfejsu strony www do preferencji wynikających z cech osobowości,

6. wykorzystanie EEG do sterowania grą VR,

7. stół tomograficzny powalający na wykrywanie orientacji urządzenia mobilnego.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych oraz w warsztatach prowadzonych przez czołowych naukowców w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i powiązanych obszarów. Studenci będą mieli szansę dołączyć do światowej społeczności naukowców i praktyków z dziedziny HCI.

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na wystawach wynalazków, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz czasopismach.

Więcej o programie:

https://www.gov.pl/

Skip to content