Category Archives: Bez kategorii

[PL] Rozbudowa laboratorium ze środków Fundacji Politechniki Łódzkiej

[PL] Rozbudowa laboratorium ze środków Fundacji Politechniki Łódzkiej

Dzięki finansowaniu Fundacji Politechniki Łódzkiej, zrealizowany został projekt Wysokopoziomowe prototypowanie i testowanie systemów antropotechnicznych, w ramach którego Instytut Informatyki Stosowanej wyposażył laboratoria w sprzęt niezbędny do wykonania i testowania wysokopoziomowych prototypów w ramach prac badawczych i dydaktycznych. Pośród zakupionego sprzętu znajduje się Frezarka CNC, Wielkoformatowa drukarka 3D, System łączenia filamentów 3D oraz narzędzia i materiały zużywalne do drukarek 3D oraz frezarki.

Urządzenia te mogą zostać wykorzystane do zajęć dla studentów (zarówno studentów kierunków współprowadzonych przez IIS (informatyka) w tym także we współpracy z IFE (HCI, CS, CS&IT), jak i członków koła naukowego UbiCOMP), jak również są dostępne dla pracowników Instytutu Informatyki Stosowanej oraz innych pracowników PŁ.

Pozyskane fundusze pozwoliły wzbogacić infrastrukturę jednostki PŁ, co zaowocowało dwoma nowymi projektami we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Pierwszy z nich dotyczył opracowania wielomateriałowego, interaktywnego substytutu Mimosa pudica umożliwiającego metaforyczne obrazowanie samopoczucia użytkownika i wspomaganie autorefleksji nad danymi. Projekt prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Drugi projekt dotyczył rozwoju prototypu inteligentnych klocków wielomateriałowych (w tym materiału kompozytowego – przewodzącego), pozwalających na mapowanie położenia w trzech wymiarach, jak również ich kolorów. Projekt jest realizowany z dwiema uczelniami zagranicznymi – Uniwersytet w Bremie oraz Uniwersytet Technologiczny Chalmers.

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Studenckie Koło Naukowe UbiCOMP otrzymało 70 000 zł w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt “Użycie gestów do sterowania robotami mobilnymi w środowisku miejskim w warunkach ograniczonej widoczności”.

Przedmiotem projektu jest wyprowadzenie, w procesie projektowania zorientowanego na użytkownika, alfabetu gestów, który w sposób naturalny i intuicyjny pozwoli operatorom na sterowanie robotami mobilnymi w środowisku miejskim, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. W ramach projektu, opracowany będzie zestaw robotów mobilnych wyposażonych w kamery z możliwością wykrywania gestów oraz testowego toru symulującego scenariusz miejski w sytuacji ograniczonej widoczności.

W ostatnich latach robotyka rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Robotyzacji ulegają już nie tylko procesy przemysłowe, lecz również codzienne czynności, których wcześniej jedynym bezpośrednim wykonawcą był człowiek. Wcześniej wykorzystywane głównie w warunkach przemysłowych, roboty mobilne zaczęły odgrywać rolę w rozrywce, medycynie oraz ratownictwie. W świetle co raz intensywniejszego wdrażania elementów Smart City, pojawienie się w miastach zrobotyzowanych asystentów wydaje się prawdopodobne. Jednakże pojawienie się robotów mobilnych w sferze publicznej, stawia kilka nowych wyzwań. Jednym z nich jest forma komunikacji z robotem, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. Obecny w miastach smog, mgła, czy inne czynniki utrudniające widzenie, negatywnie wpływają na skuteczne operowanie robotem. Ważne jest, aby sterowanie było jak najłatwiejsze i jak najbardziej efektywne. Spośród wielu metod, obiecujące wydaje się sterowanie robotów za pomocą gestów, które są naturalną dla człowieka formą komunikacji niewerbalnej. Ponadto, są one powszechnie wykorzystywane do sterowania wieloma istniejącymi urządzeniami informatycznymi. Projekt odpowiada zatem na postępujący rozwój technologii związanych ze Smart City.

Arduino Workshops

Arduino Workshops

UbiCOMP invited a group of high school students to Arduino workshop. During the meeting, students had a chance to play and learn with popular Arduino microcontroller and basic electronic components.

First, we explained the basics of Arduino construction, functioning and capabilities. Then, we helped everyone to build an easy circuit to control the LED diode. At the end, we encourage everyone to play and learn.

They had a lot of fun playing songs with a buzzer and flashing LED lights. Such beginner workshop is a good opportunity to start the adventure with electronics which brings many benefits in future career.

If you’re interested in organising the workshop at your institution/company, please don’t hesitate to contact us via e-mail.

Contact:

contact@ubicomp.pl

anna.walczak@ubicomp.pl

[PL] Konferencja “Technologie rozszerzające możliwości człowieka w pracy przyszłości”

[PL] Konferencja “Technologie rozszerzające możliwości człowieka w pracy przyszłości”

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W ramach wydarzenia zostanie zaprezentowane unikalne centrum badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi, noszące nazwę “Specjalistyczne laboratorium badawczo-dydaktyczne wykorzystujące okulografię: RobOKOp-LAB”, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.  

W trakcie konferencji zostaną omówione technologie oraz zaprezentowane urządzenia z obszaru interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi, wchodzące w skład wyposażenia laboratorium. Głównym elementem są rozwiązania okulograficzne pozwalające na prowadzenie prac badawczych związanych ze zrozumieniem działań osób korzystających z technologii teleinformatycznych. Ponadto urządzenia rzeczywistości rozszerzonej oraz omniokierunkowe stanowisko rzeczywistości wirtualnej umożliwiają opracowywanie innowacyjnych rozwiązań wspierających aktywności użytkowników, przede wszystkim w kontekście miejsca pracy.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu eye-trackingu, rzeczywistości wirtualnej i ergonomii, m.in. profesor Jacek Gwizdka z Uniwersytetu w Austin, ekspert z obszaru interakcji człowiek-komputer.

Konferencja odbędzie się już w najbliższy czwartek (15.12.2022r.). Aby wziąć udział wystarczy zapisać się korzystając z linku poniżej:

https://forms.office.com/e/f5rbxHA3TE

Agenda wydarzenia:

Do zobaczenia!

UbiCOMP at MUM’22

UbiCOMP at MUM’22

At the end of November, three of UbiCOMP members visited Universidade de Lisboa to attend Mobile and Ubiquitous Multimedia Conference 2022. There, they presented a poster about Speecoach which was accepted at the conference and, most importantly, they had the chance to connect with HCI community from all around the world.

The conference started with Workshop on Virtual Reality for Health and Wellbeing discussing the use of VR in therapies. The next three days of the conference were filled with different HCI-related topics and delicious pastéis de nata.

Big thanks for MUM’22 organisers and hopefully, see you next year in Wien at MUM’23!

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Koło Naukowe UbiCOMP otrzymało 61 600 zł w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na projekt “Wielomodalny System Wspierający Zdalną Pracę Kooperatywną w Warunkach Przemysłowych”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wspierających dla Operatorów i inżynierów procesów oraz Ekspertów, pracujących kooperacyjnie w czasie rzeczywistym. Opracowany ekosystem technologii oparty zostanie o: komunikowanie informacji z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR)(google AR; systemy mobilne; przestrzenna projekcja obrazów), wielomodalne monitorowanie, alarmowanie i kierowanie procesem pracy przy użyciu urządzeń nasobnych (typu smartwatch, elementów inteligentnej odzieży), dynamiczne, przestrzenne monitorowanie wizyjne z wykorzystaniem dronów. Połączenie wymienionych technologii w jeden system pozwoli na rozszerzenie doświadczenia zdalnej kooperacji, dostosowując ją do wymagań współczesnego przemysłu. Celem rozwojowym projektu jest stworzenie prototypu systemu wsparcia współpracy w przemyśle. Innowacyjność rozwiązania oparta jest na wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz holistycznym podejściu do wspierania procesu telepracy, wdrażając ideę “przetwarzania bez granic”. Celem naukowym projektu są badania nad współpracą pomiędzy Operatorami znajdującymi się w zakładzie i specjalistami oferującymi zdalne wsparcie eksperckie. W toku badań z użytkownikami oceniony zostanie wpływ zastosowanych technologii na procesy decyzyjne, skuteczność i wydajność pracy, bezpieczeństwo Operatorów, obciążenia fizyczne i psychiczne pracowników oraz jakościowe aspekty współpracy Ekspert-Operator.

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Nasze koło już po raz drugi realizuje projekt w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał aż 100 tys. złotych dofinansowania.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń na wystawy wynalazczości i innowacji.

Jako grupa studentów implementujemy systemy interaktywne i badamy ich wpływ na relacje człowiek – komputer (HCI) w różnych aspektach życia. Przedmiotem badań jest również sam wpływ systemów interaktywnych na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach o tematyce HCI zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu tej dziedziny nauki. Realizujemy to tworząc projekty o następującej tematyce:

1. system wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków,

2. wykorzystanie robotyki w systemach telekonferencyjnych przekazujących bodźce czuciowe,

3. system zarządzania eksperymentami w laboratorium chemicznym oparty o rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości (AR),

4. platforma pozwalająca na tworzenie oraz dokonywanie pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych przy pomocy systemów wbudowanych w celu wspomagania nauki zdalnej,

5. system pozwalający na dostosowanie interfejsu strony www do preferencji wynikających z cech osobowości,

6. wykorzystanie EEG do sterowania grą VR,

7. stół tomograficzny powalający na wykrywanie orientacji urządzenia mobilnego.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych oraz w warsztatach prowadzonych przez czołowych naukowców w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i powiązanych obszarów. Studenci będą mieli szansę dołączyć do światowej społeczności naukowców i praktyków z dziedziny HCI.

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na wystawach wynalazków, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz czasopismach.

Więcej o programie:

https://www.gov.pl/

Skip to content