Category Archives: Research

Digital Jewellery Design Workshop

Digital Jewellery Design Workshop

Ania has recently started her research on digital jewellery. To explore the topic, she organised a digital jewellery design workshop attended by artists, practitioners and jewellery enthusiasts.

Participants came up with amazing ideas. What’s even more important – it looked like they were having a really good time creating them. The workshops took place twice. It took approximately 4h each with a lunch break. At the end, everyone got a dinosaur sticker!

If you are interested in the topic of digital jewellery or you would like to organise such workshop at your institution/company contact us via e-mail:

anna.walczak@ubicomp.pl

contact@ubicomp.pl

Brainstorming session for 2022

Brainstorming session for 2022

This year we conducted a three-stage brainstorming session. The purpose was to embrace creativity and create new projects ideas.

At the first meetig we came up with every-day problems which could be solved by technology but we didn’t consider solutions at this stage.

Second meeting was dedicated to choosing different kinds of technology we could solve problems with. Then, we tried to match problems to technology. Which tool would create the most novel approach to solve a given problem?

Third meeting started with  introduction to literature review. After learning the theory, it’s time to practice – we were looking for existing solutions for some of the problems from the previous meetings.

During the meeting we had a lot of fun and come up with many different ideas. Some of them will be transformed into our research projects.

If you are interested in our previous or ongoing projects check out our Projects.

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Od 1 czerwca 2019 roku realizujemy projekt ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” zgodnie z umową MNiSW/2020/44/DIR/NN4 p.t.: Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny interakcji człowiek-komputer.

Project realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń konkursowych na międzynarodowe konkursy i wystawy wynalazczości i innowacji.

Przedmiotem badań grupy studentów jest implementacja systemów interakcji człowiek-komputer (HCI) w różnych aspektach życia oraz zbadanie ich wpływu na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu HCI o następującej tematyce:

 • interaktywny system wspierający naukę gry w golfa, oparty na połączeniu techniki sensorowej z multimodalnym systemem informacji zwrotnej dla użytkownika,

 

 

 • wykorzystanie robotyki w kontaktach ludzi ze zwierzętami, na potrzeby nowoczesnej terapii fobii oraz wzbogacenia doświadczenia odwiedzających ogrody zoologiczne,

 

 

 • narzędzia wspierania osób niepełnosprawnych wykorzystujące zmysł dotyku jako sposobu komunikacji człowiek- komputer,

 

 • systemy wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków.

 

 • nowoczesne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa miejsca zamieszkania,
 • narzędzia wizualizacji i analizy danych obrazów tomograficznych z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji.

Prace studentów prezentowane są na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych, interakcji człowiek-komputer oraz powiązanych obszarów. W ramach przygotowania do konkursów, Studenci odbędą szkolenia związane z podniesieniem kompetencji w zakresie:

 • umiejętności prezentacji innowacyjnych rozwiązań w ramach konkursów wynalazków oraz ochrony własności intelektualnej, 
 • projektowania interakcji w systemach komunikacji człowiek-komputer,
 • analizy danych oraz badań doświadczenia użytkownika,
 • projektowania rozwiązań robotycznych dedykowanych interakcji człowiek-komputer, w tym druku 3D
 • podniesienia kompetencji językowych.

Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, część szkoleń może zostać zrealizowana w postaci kursów online na platformach szkoleniowych typu MOOC. 

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych. W szczególności, planowane są zgłoszenia na następujące konferencje naukowe:

 1. The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2019) – publikacje w ścieżce posterowej
 2. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2020) – publikacje w ścieżce głównej, ścieżce Late Breaking Works, udział w konkursie Student Research Competition
 3. 2020 ACM Conference on Interactive Surfaces and Spaces  – publikacja w ścieżce głównej
 4. Sympozjum PTZE “Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie” 2020 – publikacja w ścieżce głównej

Wyniki prac w postaci opracowań technologicznych i prototypów prezentowane będą na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji. W szczególności, planowane są zgłoszenia w następujące zawody:

 1. ENA – International Trade Fair “Ideas – Inventions – New Products””; Norymberga, Niemcy; 29.10.2020
 2. IWIS – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków”; Warszawa, Polska; 19.10.2020
 3. TIE – Taiwan Innotech Expo Taipei”; Taipei, Taiwan; 24.09.2020;
 4. WIIF 11th International Exhibition Of Inventions and 4th World Invention And Innovation Forum (WIIF), Foshan, Chiny, 12.09.2020
 5. GENEVA INVENTIONS – The International Exhibition of Inventions of Geneva, Genewa, Szwajcaria 16.09.2020
 6. ICAN – International Invention Innovation Competition in Canada”; Toronto, Kanada; 29.08.2020
 7. INVENTIKA, International Exhibition of Inventions and Innovations, Bukareszt, Rumunia, 29.09.2020
 8. International Invention and Design Competition”, IIDC Hong Kong, 2-4.12.2020.
 9. International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX), Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 2-6.02.2021.

Wymienione międzynarodowe konferencje naukowe stanowią prestiżowe fora wymiany najnowszej myśli naukowej i są ujęte w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz liście CORE w kategorii A* oraz A. 

Wspomniane międzynarodowe konkursy i fora innowacji to najbardziej prestiżowe zawody dla wynalazców. Zawody IWIS to największe w Polsce zawody dla wynalazców i innowatorów. GENEVA INVENTIONS to najbardziej prestiżowe światowe forum nowych technologii i wynalazczości. Zawody w ramach ICAN są najważniejszym konkursem innowacji w Ameryce Północnej. IIDC Hong Kong jest najważniejszym wydarzeniem dla innowatorów w rejonie Azja – Pacyfik. Konferencja i zawody IPITEX w Bangkoku są jednym z najważniejszych konkursów wynalazczości w Azji Południowo-Wschodniej. ENA International Fair Trade to jedno z najważniejszych europejskich forów innowacji. 

Wartość projektu: 142 264,71 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 119 900,68 zł

 

 

Design Thinking and Mobile Application Prototyping Workshops – Łódź IT Days

Design Thinking and Mobile Application Prototyping Workshops – Łódź IT Days

On November 20th and 21st, Łódź IT Days took place . On this occasion, the leader of our student club along with fellow researchers conducted workshops for high school students in application prototyping and design thinking. Students took part in classes and acquired new skills that will certainly be useful on their further development path. If these are skills that you wish to possess we warmly invite you to join our student club at Lodz University of Technology 🤗.

Brainstorming session for 2019/2020

Brainstorming session for 2019/2020

All the members met up in order to discuss new projects for the upcoming term. As a students club community, we put high value on openness and creativity.  We held a brainstorming session to come up with innovative and interesting ideas that we could work on during the winter semester. Eventually, we came up with a handful of fun and exciting concepts that later on will be transformed into full – fledged research projects.

Honourable mention at CHI 2019

Honourable mention at CHI 2019

We are proud to announce that Julia Dominiak, researcher and lab supervisor at UbiCOMP Research Group has received honourable mention at The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2019 for her research on Improving Directional Perception for Swimmers. You can read the full paper here. 

Skip to content