Archive for month: September 2023

[PL] Rozbudowa laboratorium ze środków Fundacji Politechniki Łódzkiej

[PL] Rozbudowa laboratorium ze środków Fundacji Politechniki Łódzkiej

Dzięki finansowaniu Fundacji Politechniki Łódzkiej, zrealizowany został projekt Wysokopoziomowe prototypowanie i testowanie systemów antropotechnicznych, w ramach którego Instytut Informatyki Stosowanej wyposażył laboratoria w sprzęt niezbędny do wykonania i testowania wysokopoziomowych prototypów w ramach prac badawczych i dydaktycznych. Pośród zakupionego sprzętu znajduje się Frezarka CNC, Wielkoformatowa drukarka 3D, System łączenia filamentów 3D oraz narzędzia i materiały zużywalne do drukarek 3D oraz frezarki.

Urządzenia te mogą zostać wykorzystane do zajęć dla studentów (zarówno studentów kierunków współprowadzonych przez IIS (informatyka) w tym także we współpracy z IFE (HCI, CS, CS&IT), jak i członków koła naukowego UbiCOMP), jak również są dostępne dla pracowników Instytutu Informatyki Stosowanej oraz innych pracowników PŁ.

Pozyskane fundusze pozwoliły wzbogacić infrastrukturę jednostki PŁ, co zaowocowało dwoma nowymi projektami we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Pierwszy z nich dotyczył opracowania wielomateriałowego, interaktywnego substytutu Mimosa pudica umożliwiającego metaforyczne obrazowanie samopoczucia użytkownika i wspomaganie autorefleksji nad danymi. Projekt prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Drugi projekt dotyczył rozwoju prototypu inteligentnych klocków wielomateriałowych (w tym materiału kompozytowego – przewodzącego), pozwalających na mapowanie położenia w trzech wymiarach, jak również ich kolorów. Projekt jest realizowany z dwiema uczelniami zagranicznymi – Uniwersytet w Bremie oraz Uniwersytet Technologiczny Chalmers.

Skip to content