About the author ubicomp

Arduino Workshops

Arduino Workshops

UbiCOMP invited a group of high school students to Arduino workshop. During the meeting, students had a chance to play and learn with popular Arduino microcontroller and basic electronic components.

First, we explained the basics of Arduino construction, functioning and capabilities. Then, we helped everyone to build an easy circuit to control the LED diode. At the end, we encourage everyone to play and learn.

They had a lot of fun playing songs with a buzzer and flashing LED lights. Such beginner workshop is a good opportunity to start the adventure with electronics which brings many benefits in future career.

If you’re interested in organising the workshop at your institution/company, please don’t hesitate to contact us via e-mail.

Contact:

contact@ubicomp.pl

anna.walczak@ubicomp.pl

[PL] Konferencja “Technologie rozszerzające możliwości człowieka w pracy przyszłości”

[PL] Konferencja “Technologie rozszerzające możliwości człowieka w pracy przyszłości”

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W ramach wydarzenia zostanie zaprezentowane unikalne centrum badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi, noszące nazwę “Specjalistyczne laboratorium badawczo-dydaktyczne wykorzystujące okulografię: RobOKOp-LAB”, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.  

W trakcie konferencji zostaną omówione technologie oraz zaprezentowane urządzenia z obszaru interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi, wchodzące w skład wyposażenia laboratorium. Głównym elementem są rozwiązania okulograficzne pozwalające na prowadzenie prac badawczych związanych ze zrozumieniem działań osób korzystających z technologii teleinformatycznych. Ponadto urządzenia rzeczywistości rozszerzonej oraz omniokierunkowe stanowisko rzeczywistości wirtualnej umożliwiają opracowywanie innowacyjnych rozwiązań wspierających aktywności użytkowników, przede wszystkim w kontekście miejsca pracy.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu eye-trackingu, rzeczywistości wirtualnej i ergonomii, m.in. profesor Jacek Gwizdka z Uniwersytetu w Austin, ekspert z obszaru interakcji człowiek-komputer.

Konferencja odbędzie się już w najbliższy czwartek (15.12.2022r.). Aby wziąć udział wystarczy zapisać się korzystając z linku poniżej:

https://forms.office.com/e/f5rbxHA3TE

Agenda wydarzenia:

Do zobaczenia!

UbiCOMP at MUM’22

UbiCOMP at MUM’22

At the end of November, three of UbiCOMP members visited Universidade de Lisboa to attend Mobile and Ubiquitous Multimedia Conference 2022. There, they presented a poster about Speecoach which was accepted at the conference and, most importantly, they had the chance to connect with HCI community from all around the world.

The conference started with Workshop on Virtual Reality for Health and Wellbeing discussing the use of VR in therapies. The next three days of the conference were filled with different HCI-related topics and delicious pastéis de nata.

Big thanks for MUM’22 organisers and hopefully, see you next year in Wien at MUM’23!

Digital Jewellery Design Workshop

Digital Jewellery Design Workshop

Ania has recently started her research on digital jewellery. To explore the topic, she organised a digital jewellery design workshop attended by artists, practitioners and jewellery enthusiasts.

Participants came up with amazing ideas. What’s even more important – it looked like they were having a really good time creating them. The workshops took place twice. It took approximately 4h each with a lunch break. At the end, everyone got a dinosaur sticker!

If you are interested in the topic of digital jewellery or you would like to organise such workshop at your institution/company contact us via e-mail:

anna.walczak@ubicomp.pl

contact@ubicomp.pl

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

[PL] Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Koło Naukowe UbiCOMP otrzymało 61 600 zł w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na projekt “Wielomodalny System Wspierający Zdalną Pracę Kooperatywną w Warunkach Przemysłowych”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wspierających dla Operatorów i inżynierów procesów oraz Ekspertów, pracujących kooperacyjnie w czasie rzeczywistym. Opracowany ekosystem technologii oparty zostanie o: komunikowanie informacji z użyciem rozszerzonej rzeczywistości (AR)(google AR; systemy mobilne; przestrzenna projekcja obrazów), wielomodalne monitorowanie, alarmowanie i kierowanie procesem pracy przy użyciu urządzeń nasobnych (typu smartwatch, elementów inteligentnej odzieży), dynamiczne, przestrzenne monitorowanie wizyjne z wykorzystaniem dronów. Połączenie wymienionych technologii w jeden system pozwoli na rozszerzenie doświadczenia zdalnej kooperacji, dostosowując ją do wymagań współczesnego przemysłu. Celem rozwojowym projektu jest stworzenie prototypu systemu wsparcia współpracy w przemyśle. Innowacyjność rozwiązania oparta jest na wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz holistycznym podejściu do wspierania procesu telepracy, wdrażając ideę “przetwarzania bez granic”. Celem naukowym projektu są badania nad współpracą pomiędzy Operatorami znajdującymi się w zakładzie i specjalistami oferującymi zdalne wsparcie eksperckie. W toku badań z użytkownikami oceniony zostanie wpływ zastosowanych technologii na procesy decyzyjne, skuteczność i wydajność pracy, bezpieczeństwo Operatorów, obciążenia fizyczne i psychiczne pracowników oraz jakościowe aspekty współpracy Ekspert-Operator.

Ministry of Education Scholarship

Ministry of Education Scholarship

9 students at Politechnika Łódzka got a Ministry of Education scholarship for students for significant accomplishments. One of the awarded is our group president & head of research – Natalia Bartłomiejczyk.  Congratulation and wishes for further successes!

You can read more about the scholarship program here and about awarded PŁ students here

Brainstorming session for 2022

Brainstorming session for 2022

This year we conducted a three-stage brainstorming session. The purpose was to embrace creativity and create new projects ideas.

At the first meetig we came up with every-day problems which could be solved by technology but we didn’t consider solutions at this stage.

Second meeting was dedicated to choosing different kinds of technology we could solve problems with. Then, we tried to match problems to technology. Which tool would create the most novel approach to solve a given problem?

Third meeting started with  introduction to literature review. After learning the theory, it’s time to practice – we were looking for existing solutions for some of the problems from the previous meetings.

During the meeting we had a lot of fun and come up with many different ideas. Some of them will be transformed into our research projects.

If you are interested in our previous or ongoing projects check out our Projects.

ISS Conference 2021

ISS Conference 2021

ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces (ISS) is an annual premier venue for research addressing the design, development and use of new and emerging tabletop, digital surface, interactive spaces and multi-surface technologies. This year the ISS Conference took place in Łódź, Poland at Lodz University of Technology. Our group was involved in organising and promoting this amazing event and some of our members attended the event as student volunteers.

The conference was held in hybrid format. It started on November 14 and ended on November 17.

First day was all about the workshop on Transitional Interfaces in Mixed and Cross-Reality: A new frontier? Next days were filled with presentations divided into thematical sessions. On November 15 also Poster and Demo Reception was organised. On the third day of the conference our guests had an opportunity to get to know the city of Łódź – they were invited to the city tour the main point being The Museum of Textiles.

During the event we witnessed many amazing presentations, met researchers from all around the world, drank a lot of coffee and attended the award announcement at conference dinner in Andel’s hotel.

The event was organised in collaboration with ACM, SIGCHI and PTI.


[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Nasze koło już po raz drugi realizuje projekt w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał aż 100 tys. złotych dofinansowania.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń na wystawy wynalazczości i innowacji.

Jako grupa studentów implementujemy systemy interaktywne i badamy ich wpływ na relacje człowiek – komputer (HCI) w różnych aspektach życia. Przedmiotem badań jest również sam wpływ systemów interaktywnych na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach o tematyce HCI zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu tej dziedziny nauki. Realizujemy to tworząc projekty o następującej tematyce:

1. system wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków,

2. wykorzystanie robotyki w systemach telekonferencyjnych przekazujących bodźce czuciowe,

3. system zarządzania eksperymentami w laboratorium chemicznym oparty o rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości (AR),

4. platforma pozwalająca na tworzenie oraz dokonywanie pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych przy pomocy systemów wbudowanych w celu wspomagania nauki zdalnej,

5. system pozwalający na dostosowanie interfejsu strony www do preferencji wynikających z cech osobowości,

6. wykorzystanie EEG do sterowania grą VR,

7. stół tomograficzny powalający na wykrywanie orientacji urządzenia mobilnego.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych oraz w warsztatach prowadzonych przez czołowych naukowców w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i powiązanych obszarów. Studenci będą mieli szansę dołączyć do światowej społeczności naukowców i praktyków z dziedziny HCI.

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na wystawach wynalazków, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz czasopismach.

Więcej o programie:

https://www.gov.pl/

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Od 1 czerwca 2019 roku realizujemy projekt ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” zgodnie z umową MNiSW/2020/44/DIR/NN4 p.t.: Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny interakcji człowiek-komputer.

Project realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń konkursowych na międzynarodowe konkursy i wystawy wynalazczości i innowacji.

Przedmiotem badań grupy studentów jest implementacja systemów interakcji człowiek-komputer (HCI) w różnych aspektach życia oraz zbadanie ich wpływu na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu HCI o następującej tematyce:

 • interaktywny system wspierający naukę gry w golfa, oparty na połączeniu techniki sensorowej z multimodalnym systemem informacji zwrotnej dla użytkownika,

 

 

 • wykorzystanie robotyki w kontaktach ludzi ze zwierzętami, na potrzeby nowoczesnej terapii fobii oraz wzbogacenia doświadczenia odwiedzających ogrody zoologiczne,

 

 

 • narzędzia wspierania osób niepełnosprawnych wykorzystujące zmysł dotyku jako sposobu komunikacji człowiek- komputer,

 

 • systemy wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków.

 

 • nowoczesne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa miejsca zamieszkania,
 • narzędzia wizualizacji i analizy danych obrazów tomograficznych z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji.

Prace studentów prezentowane są na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych, interakcji człowiek-komputer oraz powiązanych obszarów. W ramach przygotowania do konkursów, Studenci odbędą szkolenia związane z podniesieniem kompetencji w zakresie:

 • umiejętności prezentacji innowacyjnych rozwiązań w ramach konkursów wynalazków oraz ochrony własności intelektualnej, 
 • projektowania interakcji w systemach komunikacji człowiek-komputer,
 • analizy danych oraz badań doświadczenia użytkownika,
 • projektowania rozwiązań robotycznych dedykowanych interakcji człowiek-komputer, w tym druku 3D
 • podniesienia kompetencji językowych.

Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, część szkoleń może zostać zrealizowana w postaci kursów online na platformach szkoleniowych typu MOOC. 

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych. W szczególności, planowane są zgłoszenia na następujące konferencje naukowe:

 1. The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2019) – publikacje w ścieżce posterowej
 2. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2020) – publikacje w ścieżce głównej, ścieżce Late Breaking Works, udział w konkursie Student Research Competition
 3. 2020 ACM Conference on Interactive Surfaces and Spaces  – publikacja w ścieżce głównej
 4. Sympozjum PTZE “Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie” 2020 – publikacja w ścieżce głównej

Wyniki prac w postaci opracowań technologicznych i prototypów prezentowane będą na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji. W szczególności, planowane są zgłoszenia w następujące zawody:

 1. ENA – International Trade Fair “Ideas – Inventions – New Products””; Norymberga, Niemcy; 29.10.2020
 2. IWIS – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków”; Warszawa, Polska; 19.10.2020
 3. TIE – Taiwan Innotech Expo Taipei”; Taipei, Taiwan; 24.09.2020;
 4. WIIF 11th International Exhibition Of Inventions and 4th World Invention And Innovation Forum (WIIF), Foshan, Chiny, 12.09.2020
 5. GENEVA INVENTIONS – The International Exhibition of Inventions of Geneva, Genewa, Szwajcaria 16.09.2020
 6. ICAN – International Invention Innovation Competition in Canada”; Toronto, Kanada; 29.08.2020
 7. INVENTIKA, International Exhibition of Inventions and Innovations, Bukareszt, Rumunia, 29.09.2020
 8. International Invention and Design Competition”, IIDC Hong Kong, 2-4.12.2020.
 9. International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX), Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 2-6.02.2021.

Wymienione międzynarodowe konferencje naukowe stanowią prestiżowe fora wymiany najnowszej myśli naukowej i są ujęte w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz liście CORE w kategorii A* oraz A. 

Wspomniane międzynarodowe konkursy i fora innowacji to najbardziej prestiżowe zawody dla wynalazców. Zawody IWIS to największe w Polsce zawody dla wynalazców i innowatorów. GENEVA INVENTIONS to najbardziej prestiżowe światowe forum nowych technologii i wynalazczości. Zawody w ramach ICAN są najważniejszym konkursem innowacji w Ameryce Północnej. IIDC Hong Kong jest najważniejszym wydarzeniem dla innowatorów w rejonie Azja – Pacyfik. Konferencja i zawody IPITEX w Bangkoku są jednym z najważniejszych konkursów wynalazczości w Azji Południowo-Wschodniej. ENA International Fair Trade to jedno z najważniejszych europejskich forów innowacji. 

Wartość projektu: 142 264,71 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 119 900,68 zł