Blog

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

[PL] Najlepsi z Najlepszych 4.0

Nasze koło już po raz drugi realizuje projekt w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał aż 100 tys. złotych dofinansowania.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii użytkowych, ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń na wystawy wynalazczości i innowacji.

Jako grupa studentów implementujemy systemy interaktywne i badamy ich wpływ na relacje człowiek – komputer (HCI) w różnych aspektach życia. Przedmiotem badań jest również sam wpływ systemów interaktywnych na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach o tematyce HCI zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu tej dziedziny nauki. Realizujemy to tworząc projekty o następującej tematyce:

1. system wspierania opieki nad osobami starszymi w zakresie zarządzania przyjmowaniem leków,

2. wykorzystanie robotyki w systemach telekonferencyjnych przekazujących bodźce czuciowe,

3. system zarządzania eksperymentami w laboratorium chemicznym oparty o rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości (AR),

4. platforma pozwalająca na tworzenie oraz dokonywanie pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych przy pomocy systemów wbudowanych w celu wspomagania nauki zdalnej,

5. system pozwalający na dostosowanie interfejsu strony www do preferencji wynikających z cech osobowości,

6. wykorzystanie EEG do sterowania grą VR,

7. stół tomograficzny powalający na wykrywanie orientacji urządzenia mobilnego.

Na przestrzenni realizacji projektu studenci będą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu technologii informatycznych oraz w warsztatach prowadzonych przez czołowych naukowców w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i powiązanych obszarów. Studenci będą mieli szansę dołączyć do światowej społeczności naukowców i praktyków z dziedziny HCI.

Prace studentów prezentowane będą dwutorowo: wyniki przeprowadzonych badań naukowych prezentowane będą na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na wystawach wynalazków, a następnie publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz czasopismach.

Więcej o programie:

https://www.gov.pl/

Skip to content